V Praze se uskutečnily poprvé dny evropského práva

Ve dnech 7. – 8. června 2018  jsme pořádali konferenci Pražské dny evropského práva, a to z iniciativy europoslance a předsedy správní rady IKDP Pavla Svobody.

Tato prakticky koncipovaná konference byla určena profesionálům v oblasti práva Evropské unie, kteří potřebují mít přehled o jeho vývoji, a to hned ve více oblastech. Do Prahy se proto sjelo přibližně 120 odborníků na evropské právo z patnácti členských a dvou nečlenských států EU a několika mezinárodních institucí. Cílem konference bylo poskytnout odborně-praktický vhled do aktuálního vývoje v šesti vybraných oblastech práva EU. Konkrétně šlo o brexit, volný pohyb osob, azyl a migraci, soutěžní právo, vnější vztahy a duševní vlastnictví.

Účastníci si mohli poslechnout přednášky špičkových evropských profesorů i expertů z praxe. Hlavním řečníkem konference byl prof. Koen Lenaerts, předseda Soudního dvora EU. Průběh debat řídili Dr. Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí a Emil Ruffer, český velvyslanec při Radě Evropy. Účastníky oslovil na začátku také předseda Nejvyššího soudu ČR prof. Pavel Šámal.

„Vedle odborné stránky sledovala konference i další cíl – přilákat do Česka lidi z celé Evropy, kteří mají společné zájmy, a umožnit jim tak vzájemné poznání. To je kamínek do mozaiky lidských kontaktů, z nichž se vytváří skutečná Evropa a příspěvek k naplnění hesla jednoho ze zakladatelů poválečné evropské spolupráce Jeana Monneta „nesdružujeme státy, spojujeme lidi“. Je to rovněž krok k naplnění málo chápaného cíle Unie o „stále užším svazku mezi národy“,“ dodává ke konferenci  Pavel Svoboda.

Partnery konference byly Europäische Rechtsakademie – Evropská právní akademie a think-tank Evropského parlamentu – EY Law.

Příznivé ohlasy přednášejících i účastníků snad povedou pořadatele i partnery k tomu, že se se tato odborná konference brzy v Praze zopakuje.