Zápis do rejstříku ústavů

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú. (IKDP) byl Městským soudem v Praze zapsán do rejstříku ústavů.