Zapomnělo se na seniory?

Záznam on-line rozhovoru v rámci pořadu DISKUTUJEME S IKDP.

Hosté byli senátorka Šárka Jelínková a Jaroslav Forýtek, vedoucí Domova se zvláštním režimem Strom života v Kroměříži.